Advert
Advert

Akıllı şehir yolculuğu (XXI) Tepebaşı

Yüzünü güneşe dönen projelerle 'insan'lara dokunan şehir... (*)

Akıllı şehir yolculuğu (XXI) Tepebaşı
Akıllı şehir yolculuğu (XXI) Tepebaşı Necmi Özdemir

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç

Bu hafta farklı, öncü projelerle "insan"lara dokunan Tepebaşı'nın akıllı şehir yolculuğunu yazdık:

Akıllı Şehir "Tepebaşı"
Tepebaşı Belediyesi 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütüne üye oluyor. Bu özellik onu Ülkemizde bu konudaki öncü belediyelerden biri haline getiriyor. 2005 yılına gelindiğinde ise Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Kurucu Üyeleri arasında yer alıyor. 2011 yılında Belediye hizmet binasının enerji tasarrufu için bir çalışma başlatılıyor ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan hibe ile Düşük Karbon Ayak İzi Projesi kapsamında Belediye Hizmet Binasının çatısına Güneş Panelleri yerleştiriliyor. 500 bin TL'ye yakın destek alan proje ile Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası, enerjisinin % 20'lik bölümünü güneş enerjisinden sağlayarak Eskişehir'in ilk enerji etkin kamu binası özelliğini taşıyor.Bu çalışma belediyeyi bambaşka bir yolculuğa doğru ilerletiyor. Karbon salınımı ve Enerji konuları dünya örnekleri incelendiğinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı kavramıyla tanıştırıyor.2012 yılında bu yöndeki çalışmalarına başlayan belediye Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) adıyla bilinen Enerji Eylem Planını imzalıyor ve bu lig'teki yerini alıyor."Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupada yürütülen önemli bir eylem. Bununla söz konusu yönetimlerin taahhütleriyle, Avrupa Birliği'nde 2020 yılına kadar Co2 emisyonunun yüzde 20 azaltılması hedefleniyor."
Her sözleşme, antlaşma başka bir kapıyı aralıyor. 2012 yılında ise LivingLabs adıyla bilinen Avrupa Yaşayan Laboratuvarları Ağı'nın ilk Türk üyesi olan Belediye olarak yerini alıyor.
"Tepebaşı "Future Living" Lab'ın (TFLL) amacı düşük gelirli topluluklarda ve zihinsel ve fiziksel hastalıklarla yaşayan özürlü gruplarda sosyo-ekonomik kalkınmada BİT'i teşvik eden veya etkinleştiren yenilikçi teknolojileri analiz etmek ve doğrulamaktır."

Bu yıllarda şehir içinde yapmış olduğu Enerji Verimliliği ile ilgili Türkiye'de ilk ve örnek olan çalışmalarıyla da ses getiren belediye 2014 yılında Kalkınma Ajansından kazandığı hibe ile; Tarımda Güneş Enerjili Sulama (TARGES) Projesini hayata geçiriyor.
Enerji de yapılan bu çalışmalar belediye ekiplerini sürekli dünyadaki gelişmeleri yakından incelemeye teşvik etmiş ve sürekli yeni kavramlar hayatlara girmiştir.

Belediye Hizmet binasının dönüşümünde kendini geliştiren ekipler bu kez daha proje aşamasındayken tamamen akıllı bir bina için çalışmalara başlıyorlar. Çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bir bina Su Sporları Merkezi inşaa ediliyor.Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde yer alan Su Sporları Merkezi yeşil bina(**) özelliğine sahip bir tesis ve çevre dostu ve enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını(***) Türkiye'de Altın Puan değerlendirmesi ile alan İLK KAMU BİNASI olma özelliği taşımakta.Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi ve Sürdürülebilir Enerji
Su Sporları Merkezi kriterleri belirtilmiş olan LEED v3 sisteminde, 2015 yılında; 110 tam puan üzerinden 64 puan alarak "LEED Gold" Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Sertifika alınan tarihte bu sertifikayı alan 11 bina içerisinde ilk Kamu Binası olma özelliğini taşımaktadır. Tesisin sertifikayı almasında şu etkenler büyük rol oynamıştır:

Tesisin inşasında ASPE (Amerikan Sıhhi Tesisat Mühendisleri Derneği) standartlarına uygun hazırlanan simülasyonlardan faydalanılmış, bina yapımında kullanılan yüksek performanslı yalıtım elemanları, verimli mekanik sistemler, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri ve aydınlatma tasarımları sayesinde yaklaşık %25'e varan bir verimlilik elde edilmiştir.

Tesis içerisinde, bir adet yarı olimpik, bir adet rehabilite ve eğlence havuzunun yanı sıra açık havuz bulunmaktadır. Havuzların ve tesisin ısınma enerjisinin %20'si ve elektrik ihtiyacının %10'u güneş panellerinden sağlanmaktadır.Bina sürdürülebilir enerji düşüncesiyle akıllı bina olarak tasarlanmıştır, mevcut mekanik sistemler ve sistem ayarları, teknik personel tarafından internet üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir.

Su verimliliği konusunda ise; yağmur suları depolanıp dinlendirilerek bahçe sulamasında tekrar kullanılmakta, duşlarda kullanılan su ise depolarda arıtılıp temizlenerek tuvalet rezervuarlarında tekrar kullanılmaktadır.

Böylelikle %70'e varan bir su verimliliği sağlanmaktadır. Ayrıca merkezde "Gün Işığı Tüpü Teknolojisi" kullanılmaktadır. Çatıda bulunan 11 adet mercekle güneş ışığı toplanmakta, 1- 6 metrelik tüpler yardımıyla ışık alt katlara taşınarak ortamın doğal aydınlatılması yapılarak elektrik tasarrufu sağlanmaktadır.

Tesisin arka tarafında ise şehir paydaşlarının tamamen ücretsiz olarak kullanabilecekleri "Elektrikli Araç Şarj İstasyonu" bulunmaktadır.

Belediyenin İcra ettiği tüm faaliyetlerde yeşile ve çevreye duyarlı yaklaşımlar tercih edilmekte ve doğayı koruyarak geleceğe aktarmak hedeflenmektedir.

İşte tüm bu süreçler, 2015 yılına gelindiğinde Avrupa Komisyonundan ‘Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması için Yenileme Modeli' projesine katılmaya altyapı oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu Akıllı Şehirler Araştırma ve İnovasyon Projeleri başlığına yazılan toplam 5 milyon Euro'luk proje, 20 proje arasından ikinci olarak hibe almaya hak kazanıyor. Kazanılan 5 milyon Euro'luk hibe o gün için ülkemizde bir belediyenin aldığı en yüksek hibe bedeli.

Yazımıza kazanılan bu hibe'nin ana yapısı olan REMOURBAN projesinin genel yapısıyla ilgili bilgi vererek devam edelim:REMOURBAN NEDİR?
Avrupa Birliği, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere, bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak için dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programları olan çerçeve programlarını oluşturmaktadır. Bunlardan 7. Çerçeve Programı'nın devamı olarak 2015-2020 yılları arasında yürütülmek üzere Avrupa Birliği Horizon 2020 - Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı'nı açmıştır. Bu program kapsamında yapılan "Akıllı Şehirler ve Toplumlara Çözüm Üretmek" isimli proje çağrısına Tepebaşı Belediesi yaptığı çalışmalarını, hedeflerini ve de stratejilerini referans göstererek cevap vermiş ve 7 Mayıs 2014 tarihinde proje başvurusunu gerçekleştirmiştir. Başvuru Ekim 2014 tarihinde sonuçlanarak Kasım-Aralık 2014 tarihlerinde de hibe sözleşmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan projenin toplam bütçesi 23,8 Milyon Euro, belediyenin bu bütçeden almaya hak kazandığı miktar ise 5 Milyon Euro'dur. Uygulanacak olan projeye ismini veren REMOURBAN, dilimize ‘Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması için Yenileme Modeli' olarak çevrilen ‘REgeneration MOdel for accelerating the smart URBAN transformation' açıklamasının kısaltmasıdır.

HEDEFİ NEDİR?
REMOURBAN Projesi'nin temel hedefi bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve de ulaşım sektörlerini tek bir noktada birleştirerek yenilikçi çözümler ve tasarımlar belirmek, kasaba ve şehirlerde kentsel dönüşüm modelini yaygınlaştırmak, kent halkının yaşam kalitesini artırmak, sosyal kabul ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, kentsel yenileme için yenilikçi iş modellerinin benimsenmesi olarak özetlenebilir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm ve yenileme stratejilerinin odağında kentlerin mihenk taşları olan vatandaşlar bulunmaktadır. Her vatandaş kentsel dönüşüm zincirinin birer halkası olacak ve aynı zamanda bu dönüşümden faydalanacaklardır. Enerji, ulaşım ve de bilgi ve iletişim sektörlerinde yenilikçi çözümler sunan şirketlerin stratejik ortaklıklarına katkıda bulunacak olan proje, uygulayıcı şehirler olarak adlandırılan Türkiye'den Eskişehir Tepebaşı, İspanya'dan Valladolid ve İngiltere'den Nottingham şehirleri ile izleyici şehirler olarak adlandırılan Belçika'dan Seraing ve Macaristan'dan Miskolc şehirlerinin dahil olduğu konsorsiyuma verilmiştir. Konsorsiyum, uygulayıcı şehirler (3), izleyici şehirler (2), araştırma kurumları (3), endüstri ortakları (11) ve diğer ortaklar (3) olmak üzere 7 ülkeden katılan toplam 22 ortaktan oluşmaktadır.

Uygulayıcı Şehirlerİzleyici ŞehirlerPartnerlerEylemler

ENERJİ
Ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve sürdürülebilir çevre anlayışı için enerji verimini arttırmak

Enerji ayağında asıl hedef mevcut binaların ekolojik duyarlılıkla iyileştirilmesiyle, sürdürülebilir çevre anlayışı için enerji verimli hale getirilmesidir. Alt kırılımlar ise bina kabuklarının değiştirilmesi, pencere ve doğrama sistemlerinin yenilenmesi, çevreci iklimlendirme sistemlerinin projelendirilmesi, güneş panellerinin kurulması, bina ve çevre aydınlatmalarının akıllı hale getirilmesidir.

Bina kabuğunda ve doğrama sistemlerinde yapılan yenilemelerle ısıtma faturasının %70 azalması öngörülmektedir. Proje uygulama alanı olan Aşağı Söğütönü'nde kurulacak 150 kW'lık güneş panelleriyle Yaşam Köyünün %70'lik elektrik ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Aynı zamanda doğalgaz yenilenebilir enerji kaynağı olmadığı için kullanılması planlanan alternatif ısı kaynaklarıyla karbon emisyon salınımında da %63'lük iyileştirme sağlanacaktır.

Bahsedilen tüm iyileştirmeler başarıyla uygulandığında ise %53'lük enerji tasarrufuna gidilmesi planlanmaktadırULAŞIM
Çevre dostu bir kentsel ulaşım modeline olan talebi arttırmak.
• Kamusal hizmetlerde kullanılmak üzere 4 adet elektrikli otobüs, belediye iç hizmetlerinde kullanılmak üzere ise 22 adet hibrit araç alımı yapılacaktır.
• Akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası olan akıllı bisikletler için 8,9 Km'lik bisiklet yolu düzenlenecektir.
• 150 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali ile enerjisini büyük ölçüde kendi kendine karşılayabilen binalar oluşturulacaktır.
• Halkın kullanımına sunulmak üzere 50 adet elektrikli bisiklet alımı yapılacak ve şehrin belirli noktalarına bu bisikletlere ait kiralama ve akıllı park sistemleri konumlandırılacaktır.BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin üstünlüklerini alarak var olan altyapıya entegre etmek.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yapılacak olan en önemli çalışma, projenin diğer ayaklarında yapılan çalışmaların ve elde edilen verilerin izlenebilir kılınması adına bir "Akıllı Şehir İzleme Portalı" oluşturulmasıdır.

Oluşturulacak olan bu portalda genel olarak:
• Binalarda tüketilen enerjinin hangi alanlarda tüketildiğine dair detay bilgileri,
Yenilenebilir kaynaklardan ne kadar enerji üretildiği,
• Akıllı bisikletler ile ilgili kullanım bilgileri,
• Elektrikli otobüslerin enerji kullanım verileri, bu otobüslerde taşınan yolcu sayısı vb. gibi bilgiler anlık ya da kümülatif olarak görüntülenebilecektir.

Projenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ayağında yapılacak olan diğer çalışmalar ile akıllı bisiklet kiralama sistemi için gerekli altyapının sağlanması, bu altyapı kullanılarak yönetimin ve kullanıcıların aynı işlevleri gerçekleştirebilecekleri web tabanlı bir mobil uygulamasının geliştirilmesi, akıllı bisikletler için coğrafi konum bilgilendirme ve izleme sisteminin oluşturulması olarak özetlenebilir.Bu eylemler proje tamamlandığında (tamamlanma aşamasına gelinmiştir) ulaşılacak hedefleri göstermesi açısından önemlidir.

Tepebaşı Belediyesi'ne bu ortaklık teklifi nasıl veriliyor?
Avrupa Komisyonu'nun 2015-2020 yılları arasında yürüteceği "Horizon 2020" projesine ortaklık teklifi, Tepebaşı Belediyesi'nin geçmiş deneyimlerine bakılarak veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Projeye Kabul Edilmesinde Etken Olan Çalışmaları;

2010 Bina ısıtma ve havalandırma sistemi otomasyonu yapıldı, verimlilik % 30 artırıldı.
2011 BEBKA'ya Tepebaşı Belediyesinin enerji ihtiyacının % 20'lik kısmının güneşten sağlanması için proje hazırlandı.
2012 Proje uygulaması yapıldı, % 20 enerji güneşten sağlandı, yıllık 50 bin liralık tasarruf sağlandı.
2012 Avrupa Yaşayan Labaratuvar Organizasyonu'na Türkiye'de 2 belediyeden biri olan, Tepebaşı Belediyesinin üyeliği kabul edildi.
2013 Enerji etkin (Yeşil) Su Sporları Merkezi projesi yapıldı ve ihaleye çıkıldı ve 2014 sonunda açılışı yapılacak.
2013 Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesine imza atıldı. Karbon emisyon oranının 2020 yılına kadar % 20 azaltılacağı taahhüdü verildi. 2015 Ocak ayında teslim edilmek üzere uygulama planı hazırlıklarına başlandı.
2014 Dünya Sağlık Örgütü, Sağlıklı Kentler Organizasyonu 6. Faz üyeliği onaylandı.
2014 Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.
2014 Güneş Enerjili Şarj Üniteleri açık alanlarda halkın kullanımına sunuldu.
2014 Yakakayı Köyü Güneş Enerjili Sulama Sistemi gerçekleştirildi.
2014 Avrupa Komisyonu Akıllı Şehirler Araştırma ve İnovasyon Projeleri başlığına yazılan toplam 5 milyon Euro'luk proje 20 proje arasından ikinci olarak hibe almaya hak kazandı.

Bu hibe proje kapsamında, çevre projeleri ile tarımsal sulama alanlarının güneş enerjisine dönüştürülmesi ve Eskişehir'in enerji temini konusunda bağımsızlaşarak, temiz enerji kaynaklarına yönelip maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Bu proje ile birlikte belediyede Akıllı Şehirler ile ilgili bir çalışmaya tüm birimlerin katılması ile oluşturulan proje ekibi proje eylemlerine uygun Enerji, Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış. Bu çalışmalar sonucunda planlanan eylemler doğrultusunda şu sonuçlar elde edilmiş:
• TOKİ'den devr alınan villaların oluşturduğu Aşağı Söğütönü'nde bir uygulama alanının (Yaşam Köyü) Akıllandırılma işlemi bu proje ile gerçekleştirilmiş.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç• Proje eylemlerinin Enerji başlığında yer alan bu Akıllandırılma işlemi'nde Binaların kabukları yenilenmiş, Enerji tasarrufları sağlanmış, iç ve dış aydınlatma LED'e çevrilerek ve çatılarına Güneş panelleri kurularak yaklaşık 150 Kw'lık bir üretim hacmi oluşturulmuş…
• Ulaşım başlığı ile uyumlu olarak 4 adet elektrikli otobüs şehir paydaşları için hizmete sunulmuş ve 22 adet hibrit otomobil ise belediye hizmetlerinde kullanıma başlanmış. Ayrıca 30 adet elektrikli bisiklet ise şehir paydaşlarının kullanımı için paylaşımlı model olarak hizmete açılmış.• Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığında ise tüm cihazların akıllandırılması ve verilerin toplanılması sağlanarak bu verilerin verilerin izlenildiği, paylaşıldığı ve yönetildiği bir portal hazırlanmış.Proje tanıtımında da yazıldığı gibi, 2015 yılının ocak ayında başlayan proje 3 Uygulayıcı Şehir (Vallodolid, Nottingham, Tepebaşı) ve 2 İzleyici Şehir (Miskolch, Seraing) ve yaklaşık 22 milyon avroluk bütçesiyle sürdürülen bu proje kapsamında ,2019 yılında Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Şehirler ve İnsan Yerleşimleri Forumunda ‘Küresel Model' ödülünü alan Türkiye'nin ilk Belediyesi oluyor Tepebaşı Belediyesi. 2020 yılı Aralık ayında son bulacak olan proje aslında önümüzdeki yıllar için bir bakış açısı ve bir vizyon oluşması adına başlangıç.
Gelin şimdi bu projenin uygulama alanı olan "Yaşam Köyü"nün detaylarına Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın söylemleriyle bir göz atalım:

Sosyal hayata bağlayan uluslararası proje: Yaşam Köyü

"Tepebaşı Belediyesi'nin Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği "Yaşam Köyü"; kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı kazandıran, tamamlanma aşamasında, yalnızca Eskişehir'de değil, aynı zamanda dünyada da sosyal belediyecilik alanında yapılmış önemli projeler arasında yer alıyor."Tepebaşı Belediyesi sadece Türkiye ölçeğinde değil küresel ölçekte sürdürülebilir şehir projeleri ile dikkat çeken bir belediye.

57 villanın dönüşüm kapsamında yenilenmesi ile oluşturulan Yaşam Köyü'nde, Alzheimer hastalarını misafir edecek konukevinden, çocuklara oyun alanı oluşturan kreşe, çeşitli etkinliklerin yapılacağı beceri ve sanat atölyesinden, fizyoterapi merkezine kadar toplumun tüm kesiminin sosyal hayata katılmasına yardımcı olacak tesis bulunuyor. Engelli bireylerin çalışma hayatına katılarak çeşitli yerlerde istihdam edilmesine imkan tanıyan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi de Yaşam Köyü'nün bir başka önemli bölümü olarak dikkat çekiyor. Yaşam Köyü projesi olarak özetlenebilecek proje toplumun her kesimini ilgilendiren çözümleriyle örnek bir proje olarak gösteriliyor.

"Akıllı Şehir Projesi" alanında, Avrupa Komisyonu'ndan hibe almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk ve tek belediye olma unvanına sahip Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Köyü, engelli bireylerden Alzheimer hastalarına, çocuklardan sağlıklı yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Akıllı kent yatırımları ile sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmaya devam eden Tepebaşı Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarını uluslararası arenaya taşıyor bu projeyle.

Yaşayan aktif bir köy"
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Ocak 2020'de yaptığı bir konuşmada, proje kapsamında TOKİ'den devralınan 57 villanın dönüşümünün %97 oranında tamamlandığını ve Yaşam Köyü bünyesindeki birçok sosyal tesis ve projenin merkezinin de şehir halkına hizmet vermeye başladığını ve Yaşam Köyü projesinin, ülkemizde ve dünyada ses getiren önemli sosyal projeler arasında yer aldığını belirtiyor. Konuşmasının devamında ise Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; "Sunduğumuz hizmetlerde önceliğimiz halkımız. Her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal faaliyetlere katılarak aktif bir hayat sürmesini sağlamak için bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde başlattığımız "Yaşam Köyü" de aslında bu amacın en güzel somut örneği. Bakım desteği gereken çocukların, yaşlıların, Alzheimer ya da engelli bireylerin hem konaklayabileceği hem tedavilerini sürdürebileceği hatta sosyalleşip, istihdam edilebilecekleri bir köy kurduk. Tıpkı hayat gibi yaşayan ve her dakika aktif olan bir köy. Bu projemiz ile binlerce kişinin hayatına ulaşabilmek ve bireysel yaşam kalitelerini artırabilmek bizler için gurur kaynağı. Hem ülkemizde hem de dünyada örnek sayılabilecek ‘Yaşam Köyü' projemizi önümüzdeki dönemde daha fazla geliştirerek daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz" diyor.
Başlıklarla ‘Yaşam Köyü'
Yaşam Köyü projesinde sunulan hizmete ilişkin bazı ana başlıklar ise aşağıdaki gibi:
• 60 yaş üzeri sosyal yönden yoksunluk duyan, bakıma ve yardıma muhtaç olup kişisel öz bakım ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek bireylere yönelik, 2 hizmet binası ve 40 yatak kapasitesi ile hizmet veren Sağlıklı Yaşlılar Konukevi,
• 24-36, 37-48 ve 49-54 aylık çocuklara yönelik olmak üzere çocukların gelişim alanlarını destekleyen Kreş,
• Merkez içerisinde hizmet alan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel egzersizler sunan Fizyoterapi Merkezi,
• Cam füzyon, seramik, ahşap boyama, ebru, mum - sabun yapımı, su kabağı ve resim gibi sanat kurslarına ev sahipliği yapan Beceri ve Sanat Atölyesi,
• Kent sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek ve onların taleplerini yerine getirebilmek için hizmet veren Belde Evleri bulunuyor.

Montaj Atölyesi engellilere iş imkanı sunuyor
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın örnek projelerinden biri olan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, engelli bireylerin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştirmesine hem de sosyal yaşama dahil olmasına yardımcı oluyor. Eğitim sürecinden geçen engelli bireyler, çalışma hayatına atılarak fabrikalarda istihdam edilme imkanı da buluyor. Fabrikalar tarafından 9 bireyin iş için istihdam edildiği atölyede, bugüne kadar 4 milyonun üzerinde parça montajı gerçekleştirilmiş.

Alzheimer hastalarına 24 saat bakım
‘Yaşam Köyü'nde yer alan Alzheimer Konukevi, ileri yaş hastalığı olan ve yaşam kaliteleri hastalıktan büyük oranda etkilenen Alzheimer hastalarına destek oluyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin farkındalık yaratan projelerinden örnekler:

Yakakayı Köyü(mahallesi) Su Sorununun Güneş Enerjili Çözümü
Güneş Enerjili Cep Telefonu Şarj İstasyonları
Tasarımı ve imalatı Belediye'ye ait (Şehir merkezinde 3 noktada kurulu)
Akülü Engelli Araçları Şarj İstasyonu
Mevcut Kiosk cihazları'nın küçük bir eklenti yapılarak Belediye'nin kendi şantiyesinde gerçekleştirdiği (10 kat daha az maliyetle) çalışma. Bölgedeki 4 AVM'de şehir paydaşlarının kullanımında…
Deprem İzleme ve Kayıt Ağı Projesi
TEPEBAŞI'na derin takipTepebaşı İlçesi ve çevresinde bulunan aktif fayların ve depremlerin aktivitesini izlemek üzere kurulan ölçüm istasyonları şehir planlamasına ve afet yönetimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Tepebaşı İlçe sınırlarında konumlandırılan 7 adet yer hareketi ölçüm istasyonu düzenli olarak deprem ölçümü yapıyor. Üniversite tarafından kent genelinde takip edilen sistemin Tepebaşı ayağında yer alan istasyonların sayısının önümüzdeki dönemde Tepebaşı Belediyesi desteği ile arttırılması planlanıyor. İstasyonlar ile veri izleme ve kayıt merkezi arasında gerçek zamanlı veri transferi sağlanıyor. Veriler, saatlik veri paketleri halinde sürekli olarak kaydediliyor.

İstasyonlar ile izleme kayıt merkezi arasında, uydu, 3G, ADSL ve yerel ağ bağlantıları kullanılarak veri transferi sağlanıyor. İstasyonlardan gelen veriler gerçek zamanlı olarak hesaplanarak ivme değerleri tespit ediliyor. İstasyonlardan gelen gerçek zamanlı veriler Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından da düzenli olarak görüntüleniyor ve kaydediliyor.

İstasyonlar ile Tepebaşı genelindeki fayların enerji birikimi, derinlik ve uzunluk gibi özelliklerinin öğrenilmesinin yanı sıra, zeminler sınıflandırılacak, etkin faylar tespit edilecek ve bu faylarda senaryo depremler üretilerek ortaya çıkacak sonuçlar yorumlanacak. Deprem olduğunda zeminin ne tür tepki verdiği öğrenilecek.

Bu bilindiğinde, hem yerüstündeki yapılaşma ve yerleşimler ona göre yapılandırılacak hem de hangi noktada ne tür önlem alınması gerektiği ortaya çıkacak.


Coğrafi Bilgi SistemleriKod Yazma KursuSONUÇ
Yüzünü güneşe dönen projelerle "insan"lara dokunan şehir Tepebaşı Belediyesi bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir örnek ve önder bir yerleşim olma vizyonu ve hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla, kalite ve çevreye duyarlı, çağdaş, şeffaf, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmak misyonu ile yola çıktığı Akıllı Şehir yolculuğunda çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturarak, sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üreterek, kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendiren, çevreye duyarlı stratejik amaçlar geliştiren vatandaş ve kalite odaklı çalışmalarıyla, kaynaklarını etkin kullanarak ve yeni kaynaklar yaratarak Enerji, Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanlarında yaptığı proje çalışmaları ve bu projelerle birlikte geliştirdiği "insan" odaklı akıllı şehir yapılanması ile gelecek nesillere örnek bir belediye.

Bu vb. belediyelerimizin çoğalması dileğiyle.

XXII.yazı ile yolculuğa devam edeceğiz…

Açıklamalar:
(*) Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, konuşmacı olarak katıldığı Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Horizon 2020 Remourban Projesi ve Eskişehir'e Katkıları" konferansında (Ekim 2018) yaptığı konuşmadan alıntı.

(**) Yeşil Bina nedir?
2000'li yılların başında, eşzamanlı sayılabilecek bir şekilde önce İngiltere'de hemen ardından Amerika'da uygulamaları ortaya çıkmış, yapıların sürdürülebilir ilkeler ışığında tasarlanması ve işletilmesini konu alan bir mimarlık, tasarım ve uygulama pratiğidir. Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamalarının yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik imkanı gibi parametreler ile sıkı sıkıya bağlı olmasından dolayı yeşil binalar konusunda birçok ülke kendi standartlarını geliştirmiştir. Yeşil bina çalışmalarında takip edilen sistematik neticesinde, yapının sürdürülebilirlik kriterlerinin ne kadarına ve hangi seviyede uygun olduğunu inceleyen kurumlar, bu çalışmaların sonucunda binaya ilgili seviyede bir sertifika vermektedirler.

(***) LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Sertifikası
Dünyada en yaygın olarak kullanılan sistem, Amerika'da kullanılmakta olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifika sistemidir. Türkçeye "Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik" olarak çevrilmiştir. Bu sistem USGBC (United States Green Building Council ? Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan bir sistemdir. 2009 yılından itibaren aranılan kriterler LEED v3 sistemi, 2016 yılından itibaren aranılan kriterler ise LEED v4 sistemi olarak geçmektedir. Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi sertifikasını LEED v3 sitemine göre 2015 yılı Kasım ayında almıştır. LEED v3 sertifika sisteminde binalar 7 ana başlık ve bu ana başlıkların altına dağılmış önkoşullar, krediler listesinde toplamda 110 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Bu ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

• Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites)
• Su Verimliliği (Water Efficiency)
• Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere)
• Malzeme ve Kaynaklar (Materials and Resources)
• Indoor Environmental Quality (İç Mekan Kalitesi)
• Tasarımda İnovasyon (Innovation & Design)
• Bölgesel Öncelik (Regional Priority)
Türkiye'de Kaç Yeşil Bina Var?
USGBC'nin 2 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı rapora göre Türkiye'de çalışması tamamlanmış, kullanıma açık halde olan, USGBC tarafından ilgili seviyede bir LEED sertifikasına sahip olan proje sayısı 245'tir. Sertifika sürecini tamamlamış 245 binanın hangi seviyede LEED sertifikası aldığına bakacak olursak,
• LEED Platinum: 21
• LEED Gold: 169
• LEED Silver: 41
• LEED Certified: 14

Sevgi ve Sağlıkla kalın...
Ncmozdmr

Kaynak:
Tepebaşı Belediyesi

Katkıları için Hüsnü Baysal'a teşekkür ederiz.

Kaynak: OGÜNHaber
akıllı şehirler necmi özdemir eskişehir tepebaşı belediyesi tepebaşı akıllı şehir makale oku
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Hedefi yenilenebilir enerjide liderlik
Hedefi yenilenebilir enerjide liderlik
Dizel motorların verimliliği yüzde 50’ye çıkarıldı
Dizel motorların verimliliği yüzde 50’ye çıkarıldı
Yangın riskine karşı farkındalık semineri
Yangın riskine karşı farkındalık semineri