Page 1 - Enerji Dünyası - Nisan 2019
P. 1

Jeotermal Enerji


      Santrali projesine

      AB desteği       12

                                                    24 NİSAN 2019
                                                    Fiyat: 2 tL     www.enerjidunyasi.com.tr
      Ömer M. Koç: En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır 14

      Şişecam güneş enerji
       santrali ile temiz
       enerji kullanıyor
         Sayfa 07

      Dizel araçlar cazibesini                                                         Enerjide değişim ve dönüşüm ICCI’da tartışılacak
        kaybetmeye
        devam ediyor             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
         Sayfa 16
                        AmAcımız EnErji’dE                     bAğımsız hAlE gElmEk
      Enerji ve ekonomi      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla
        politikalarına      150 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm petrol ürünleri pazarında ise 200 bin
       duyarlılık artıyor     doğrudan istihdam yapıldığını tahmin ediyoruz" dedi. Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden          06

         Sayfa 20       Politikası'nda petrol ve gaz aranmasının anahtar role sahip olduğunu söyledi.        Sayfa 10

                       “Milli Enerji ve Maden Politikası”nı destekliyoruz

                    Enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjiyi yerlileştirmek ve enerji piyasası oluşturmanın
                   milli bir görev olduğu bilinciyle sonuna kadar enerji bakanlığımızın yanında yer alacağız.
   1   2   3   4   5   6